Main menu (press 'Enter')
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Enter")
Dostop do seznama drugih spletnih mest

Predstavitev kandidata za komisarja Nevena Mimice

 

Parlament je odobril imenovanje Nevena Mimice za komisarja za varstvo potrošnikov
565 glasov za, 64 glasov proti in 64 vzdržanih: Evropski parlament je sprejel sklep, s katerim je odobril imenovanje Nevena Mimice za komisarja, pristojnega za varstvo potrošnikov. Zdaj je na Svetu Evropske unije, da Mimico s kvalificirano večino tudi formalno imenuje za preostanek mandata Komisije, ki preneha 31. oktobra 2014.

 

Več informacij o plenarnem zasedanju
 

Plenarno glasovanje o imenovanju Nevena Mimice 12. junija 2013
Evropski parlament bo v tajnosti glasoval o odobritvi imenovanja kandidata za komisarja Nevena Mimice, za kar je potrebna večina oddanih glasov. Po pozitivnem glasovanju v Parlamentu lahko Svet Evropske unije s kvalificirano večino formalno imenuje Mimico na izbrano mesto za preostanek mandata Komisije, ki preneha 31. oktobra 2014.

Ocenjevanje predstavitve Nevena Mimice
Koordinatorji Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov bodo popoldne 4. junija 2013 na seji za zaprtimi vrati izrazili svoje mnenje o primernosti Nevena Mimice za mesto komisarja za varstvo potrošnikov. Njihove sklepe, ki bodo upoštevali mnenje pridruženega odbora, bo 5. junija 2013 obravnavala konferenca predsednikov odborov in jih posredovala konferenci predsednikov. Konferenca predsednikov bo 6. junija 2013 predstavitev razglasila za zaključeno, razen če se ne bo odločila, da želi pridobiti dodatne informacije. Po tem bo Evropski parlament kot celota uradno izrazil svoje stališče na plenarnem zasedanju 12. junija 2013.
 

Neven Mimica bo poslancem predstavil politične prednostne naloge
Kandidat za komisarja je prejel povabilo na predstavitev pred Odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov, z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pridruženim odborom. Poslanci bodo imeli priložnost oceniti Nevena Mimico na podlagi njegovih splošnih kompetenc, zavezanosti Evropi in osebne neodvisnosti. Ocenjevali bodo njegovo poznavanje svojega prihodnjega portfelja in prednostnih nalog na tem področju. Predstavitev bo potekala 4. junija 2013 od 9.30 do 12.30 v sejni sobi JAN 4Q2, po spletu pa bo potekal prenos v živo.

Preberite si več o predstavitvi

Spričo pristopa Hrvaške k Evropski uniji 1. 7. 2013 bo Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki se mu bo pridružil Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 4. 6. 2013 od 9.30 do 12.30 prisluhnil predstavitvi Nevena Mimice, kandidata za komisarja za varstvo potrošnikov. Svet se je 2. 5. 2013 posvetoval s Parlamentom glede namere o imenovanju Nevena Mimice, predsednik Komisije pa je isti dan potrdil, da mu namerava zaupati področje varstva potrošnikov.